a. Barrel swivel
Ini adalah jenis yang paling popular digunakan oleh para pemancing. Terdapat 2 (dua) jenis bagi swivel jenis ini iaitu dari jenis lurus (“straight”) dan dari jenis “twisted eye”. Swivel jenis ini boleh didapati dalam warna kilauan (Chrome), loyang (brass) atau hitam. Jenis ini adalah murah, walau bagaimana pun ianya tidak begitu sesuai sekiranya digunakan untuk menunda (trolling) atau untuk bertarung dengan ikan yang berat dan besar. Ini disebabkan ianya mungkin lurus dipenjilidan (binding) disebabkan tekanan .
Barrel Swivel amat bersesuaian untuk kegunaan memancing dasar, “bottom” atau pun “casting” untuk ikan yang sederhana besarnya.

 

b. Ball bearing swivel Baca lebih lanjut